BcA. Mgr. Tatiana Mazúchová

Diplomová práce

Lipové drevo

The linden wood
Abstract:
Dancer's motion theatre inspired by the work of an ethnographer, folklorist, collector of folk songs, photographer, screenwriter and director Karel Plicka. Karel Plicka as an important figure of Slovak photography (now unjustly almost forgotten in Slovakia), created an amazing work reviving Bohemia and Slovakia in its essence – folk culture. His photographs and films are authentic images from the life …více
Abstract:
Tanečně pohybové divadlo inspirované tvorbou etnografa, folkloristy, sběratele lidových písní, fotografa, scénáristy a režiséra Karla Plicky. Karel Plicka jako významná osobnost slovenské fotografie (na Slovensku dnes neprávem téměř zapomenutý), vytvořil úžasné dílo oživující Čechy a Slovensko v jeho podstatě – lidové kultuře. Jeho fotografie a filmy jsou autentickými obrazy ze života prostého lidu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: Mgr. Ladislava Košíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/i61au/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.