Lucie Drozdová

Diplomová práce

Analýza spotřebitelských postojů k odpadovému hospodářství v obci

Analysis of Consumer Attitudes towards Waste Management in the Municipality
Anotace:
Tématem této diplomové práce je Analýza spotřebitelských postojů k odpadovému hospodářství v obci. Cílem je zjistit, jaký postoj mají občané obce Vendryně k odpadovému hospodářství. Analýzou jsou také zjišťovány jejich obecné postoje k životnímu prostředí a jeho ochraně. V rámci této práce je také vytvořena segmentace respondentů do skupin na základě jejich podobnosti. K dosažení těchto cílů byla primární …více
Abstract:
The theme of this master thesis is the Analysis of Consumer Attitudes towards Waste Management in the Municipality. The aim is to find out what attitude to the waste management have the citizens of the village Vendryně. The analysis also examines their general attitudes to the environment and its protection. In this thesis there is also created a segmentation of respondents into groups based on their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Tomáš Balcar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava