Bc. Vlastimil Němeček

Diplomová práce

Využití pneumatické stavebnice FESTO Didactic pro rozvoj klíčových kompetencí žáků středních škol u oboru Mechatronika.

Use of pneumatic Festo Didactic kit for development of key competencies of secondary school students in mechatronics.
Anotace:
Němeček Vlastimil Využití pneumatické stavebnice FESTO Didactic pro rozvoj klíčových kompetencí žáků středních škol u oboru Mechatronika. Diplomová práce. Brno, MU2011. Diplomová práce je zaměřena na výzkum využití moderní didaktické techniky pro výuku Odborného výcviku a Praktického vyučování a její podstatný vliv na rozvoj klíčových kompetencí žáků středních škol při výuce oboru Mechatronika.
Abstract:
Němeček Vlastimil Use of pneumatic FESTO Didactic kit to develop the key competences of students of technical high/vocational schools in field of Mechatronics. Thesis, Brno, MU2011-04-19 The thesis is focused at the research of use of modern didactic technology in vocational and practical training and its substantial influence to develop the key competences of students of technical high/vocational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta