Bc. Martina Herbstová

Master's thesis

Komunikační dovednosti mentálně postižených dětí v předškolním věku

Communication skills of mentally disabled children at pre-school age
Abstract:
Diplomová práce s názvem Komunikační dovednosti mentálně postižených dětí v předškolním věku se zabývá teoreticky i prakticky problematikou komunikační dovednosti mentálně postižených dětí předškolního věku. Jejím cílem bylo zhodnotit komunikační dovednosti mentálně postižených dětí předškolního věku. Na jaké úrovni jsou komunikační dovednosti takto postižených dětí v oblasti všech jazykových rovin …more
Abstract:
lní komunikaci, rozvíjet správnou motoriku (jemnou, hrubou, oromotoriku, grafomotoriku). Rozvíjet zrakové a sluchové vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, paměť, fonematický sluch), vnímání a reprodukci rytmu. Rozvíjet serialitu, časoprostorovou orientaci, vnímání vlastního těla a prostoru, aj. Logopedická intervence nemůže být zaměřena pouze na nápravu výslovnosti. Dále je také zapotřebí spolupráce …more
Abstract:
This diploma with the title Communication skills of mentally disabled children at pre-school age concerns in theoretical and practical way of communication skills of mentally disabled children at pre-school age. Its aim was to evaluate communication skills of mentally disabled children at pre-school age, and to find the level of commmunication skills of these children in all areas of language (lexically …more
Abstract:
neccessary to cooperate with other experts and institutions, for example early care and special pedagogical centres. Cooperation with parents is important.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2011
  • Supervisor: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta