Kristina Havlíková

Diplomová práce

Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)

Use of Activity Based Costing as a support for managing logistics costs (in the particular company)
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření pilotního projektu kalkulace logistických nákladů metodou Activity Based Costing (ABC) v obchodní společnosti XY. Hlavním cílem práce je zpřesnění informací o skutečné nákladové náročnosti produktů. Teoretická část práce se zabývá základními typy kalkulací; zejména kalkulací Activity Based Costing, která vznikla v reakci na změny v podnikatelském prostředí …více
Abstract:
Presented thesis focuses on forming a pilot project of costing method called Activity Based Costing (ABC) that is applied on logistics costs of business company XY. The main aim of the thesis is to enhance the accuracy of the information of the actual product costs. The theoretical part deals with basic types of costing system; in particular the Activity Based Costing which has been created as a reaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Bohumil Král
  • Oponent: Jana Fibírová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73603