Theses 

Zavedení Eura v České republice – Bc. Petra Filipová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Filipová

Diplomová práce

Zavedení Eura v České republice

Implementation of Euro in the Czech republic

Anotace: Cílem je zdokumentovat stav připravenosti České republiky na přijetí eura. Popsána je podstata měnové unie a Hospodářské měnové unie. Proces zavádění eura tvoří stěžejní část práce. Rozebrán je Národní plán zavedení eura a plnění maastrichtských konvergenčních kritérií. Hospodářská situace České republiky, Evropské unie a eurozóny ovlivní přijetí eura u nás. Fungování eura na Slovensku druhým rokem je příkladem, který lze následovat. Světová krize postihla i eurozónu. Země, které se na vstup do eurozóny připravovaly vlivem krize termín přijetí eura odložily. Dále jsou nastíněny výhledové strategie evropského rozvoje do roku 2020.

Abstract: The aim of this study is to describe the state of Czech republic’s preparedness for the acceptance of the Eurocurrency. The fundamentals of currency unions and the Economic and Monetary Union of the European Union are mentioned. The core of the study is based on the process of implementation of Euro. The National plan for Euro Introduction and the fulfillment of maastricht convergent criteria are analyzed. The economic situation of the Czech republic, the European union and the eurozone will affect the acceptance of Euro in our country. The two-year-long functioning of the Eurocurrency in the Slovak republic is a following-worth example. The world-wide crisis stroke even the eurozone. Countries preparing for entering the eurozone have postponed the acceptance of Euro because of the crisis. The future strategies of european development till 2020 are furthermore mentioned.

Klíčová slova: Euro, eurozóna, měnová unie, maastrichtská konvergenční kritéria, národní plán zavedení eura, eurozone, monetary union, maastricht convergent kriteria, the National plan for Euro Introduction.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz