Theses 

Technologický postup pro provádění ploché střechy domu s malometrážními byty v Ostravě – Tomáš Palica

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Palica

Bakalářská práce

Technologický postup pro provádění ploché střechy domu s malometrážními byty v Ostravě

Technological Process of the Implementation of the Flat Roof of a House with Small-Sized in Ostrava Flats

Anotace: Palica, T. Technologický postup pro provádění ploché střechy domu s malometrážními byty v Ostravě. Ostrava: Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra pozemného staviteľstva, 2019. Vedúci bakalárskej práce Ing. Marcela Halířová, Ph.D. Cieľom bakalárskej práce je spracovať stavebne technologický postup prevedenia jednoplášťovej plochej strechy s klasickým poradím vrstiev. Bytový dom je riešený ako podpivničený s troma nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Celý objekt je navrhnutý v systéme Porotherm. Súčasťou bakalárskej práce je spracovanie projektovej dokumentácie, časový plán výstavby a položkový rozpočet stavebných práci.

Abstract: Palica, T. Technological Process of the Implementation of the Flat Roof of a House with Small-Sized in Ostrava Flats. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Constructions, 2019. Supervisor of bachelor thesis: Ing. Marcela Halířová, Ph.D. The aim of this bachelor thesis is to process a constructional technological procedure of a single-layer flat roof with a classical layer order. The apartment building have three above-ground floors, flat roof and a basement. The whole building is designed in the system Porotherm. The bachelor thesis includes the processing of project documentation, construction schedule and itemized budget of construction work.

Klíčová slova: plochá strecha, jednoplášťová plochá strecha, bytový dom, technologický postup, hydroizolácia, tepelná izolácia

Keywords: flat roof, single-layer roof, residential building, technological process, hydro isolation, heat isolation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Marcela Halířová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz