Bc. Izabela BRACHTLOVÁ

Diplomová práce

Mezipředmětové vztahy ve výuce chemie - matematika. Aplikace matematiky v učivu chemie na střední škole.

Interdisciplinary relations in teaching Chemistry and Mathematics. Application of Mathematics in Chemistry at secondary school.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mezipředmětovými vztahy ve výuce chemie a matematiky a aplikacemi matematiky v učivu chemie na střední škole. Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou objasněny pojmy motivace, mezipředmětové vazby, učební úlohy. Seznamuje také s výzkumy v přírodovědném vzdělávání PISA a TIMSS. V praktické části jsou analyzovány rámcové vzdělávací programy …více
Abstract:
The diploma thesis deals with interdisciplinary relationships in the teaching of chemistry and mathematics and applications of mathematics in the chemistry curriculum at high school. The diploma thesis consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the concept of motivation, interdisciplinary relationships, learning tasks are clarified. It also introduces PISA and TIMSS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRACHTLOVÁ, Izabela. Mezipředmětové vztahy ve výuce chemie - matematika. Aplikace matematiky v učivu chemie na střední škole. . Olomouc, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.