Bc. Lucie Antošová

Bakalářská práce

Drogová problematika z pohledu žáka - Zkušenost žáka s drogami od 6. do 9. třídy ZŠ

Experience pupil with drugs from 6. to the 9. classes primary school
Anotace:
Anotace: Tato bakalářská diplomová práce je zaměřená na drogovou problematiku na druhém stupni základní školy. Cílem je zjistit rozdílné zkušenosti mezi dívkami a chlapci v jednotlivých třídách druhého stupně základní školy. Náplní jednotlivých kapitol práce je danou problematiku podrobněji vysvětlit. Nejdříve se v teoretické části práce zaměřuji na popis drog tak, jak tento pojem chápou jednotliví …více
Abstract:
Annotation: This baccalaureate thesis is focus on dope problems on comparative degree primary school. Aim is find out different experience among girls plus boyhood in single class secondary primary school. Filling single capitol work be given to problems in more detail explain. First in theoretic volume of work survey on description needle so, how this conception get single authors, after it describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta