Jan PEŠEK

Bakalářská práce

Sexuální delikvence mladistvých

Sexual delinquency of adolescents
Anotace:
Primárním cílem bakalářské práce je deskripce a klasifikace nejčastějších sexuálních deviací, jejich projevů a kategorizace. Dále uvedení typických charakteristik mladistvých sexuálních delikventů a na základě několika kazuistik popsání jejich sociální situace a ontogeneze. V další části práce bude popsán legislativní rámec sexuální delikvence a možnosti intervence a léčby u pachatelů sexuální delikvence …více
Abstract:
The primary goal of the Bachelor thesis is the description and classification of most frequent sexual deviations, their displays and categorizations. Further the enumeration of typical characteristics of adolescent sexual delinquents and the description of their ontogenesis and social situation, based on several case histories. Further part of the thesis will describe the legislative framework of sexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013
Zveřejnit od: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Kressa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEŠEK, Jan. Sexuální delikvence mladistvých. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 98sgpt 98sgpt/2
21. 6. 2013
Složky
Soubory
Bulanova, L.
22. 6. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.