Bc. Jana Ondráčková

Bakalářská práce

Sebepojetí a self-stigma v kontextu specifických vývojových poruch učení v mladším školním věku

Self-concept and self-stigma in the context of specific learning disabilities during middle childhood
Anotace:
Diagnóza specifické vývojové poruchy učení je pro dítě zásadní jak v otázce dalšího vývoje jeho školních dovedností, tak i ve vlastním nazírání na sebe samotného. Tato práce se soustředí na problematiku sebepojetí a self-stigmatu u žáků mladšího školního věku s touto diagnózou. V teoretické části jsou nastíněna vysvětlení jednotlivých pojmů a výzkumy soustředící se na tato témata, empirická část se …více
Abstract:
Specific learning disability diagnosis is essential for children’s further development both in their school skills and in their perception of themselves. This work focuses on the issue of self-concept and self-stigma among middle-childhood pupils with this diagnosis. The theoretical part outlines explanations of particular concepts and research focusing on these topics, the empirical part then focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Pírko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta