Mgr. Kateřina Šabršulová

Diplomová práce

La traduction dans le domaine de la mode - tendances du XXe siècle

Translation in the Fashion Field - XXth Century Trends
Abstract:
The diploma thesis deals with the translation and adoption of French words into Czech language in the area of fashion during the 20th century. The theoretical part is mainly focused on the influence of the external factors, which support or prevent adoption from foreign languages and also how these factors were changing during the last century. The practical part investigates with the help of corpus …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá překladem a přejímáním francouzských termínů do češtiny v oblasti módy v průběhu 20. století. Teoretická část je zaměřena především na vliv vnějších faktorů, které buď přispívají k přejímání z cizích jazyků, nebo mu naopak brání, a na to, jak se tyto faktory měnily v průběhu minulého století. Praktická část pak zkoumá na korpusu módních časopisů, která historická období byla …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Raková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka