Bc. Monika Trangošová

Diplomová práce

Zvyšujúci sa význam komerčného poistenia na dôchodkový systém v SR

Increasing Significance of Commercial Insurance Relating to Pension System in SR
Abstract:
The diploma thesis deals with the increasing significance of commercial insurance and its influence on the pension system in Slovakia. It consists of three parts. The theoretical chapter is aimed at the outline of basic theoretical aspects of the insurance system, pension system, commercial insurance houses, commercial insurance, life insurance and additional pension saving. The analytical chapter …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zvyšujúcim sa významom komerčného poistenia na dôchodkový systém v SR. Prácu tvoria tri kapitoly. Teoretická kapitola je zameraná na vymedzenie základných teoretických východísk poisťovacieho, dôchodkového systému, komerčných poisťovní, komerčného poistenia, životných poistení a doplnkového dôchodkového sporenia.Analytická kapitola analyzuje jednotlivé doplnkové dôchodkové …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Tokárska, CSc.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance