Bc. Martin Brandstätter, DiS.

Bakalářská práce

Further Education of Teaching Staff

Further Education of Teaching Staff
Anotace:
Tato práce je zaměřena na profesi vysokoškolského učitele a jeho/její profesní rozvoj. Teoretická část práce se zabývá klíčovými kompetencemi učitele a významem celoživotního vzdělávání v rámci jeho/její profesní dráhy, především oblastmi jazykového a pedagogického vzdělání. Praktická část této práce je zpracována formou případové studie vybrané veřejné vysoké školy, která má k dispozici specializovaná …více
Abstract:
This thesis is focused on the profession of a university teacher and his/her professional development. Its theoretical part deals with the key competencies of a teacher and with the meaning of further education and lifelong learning in frame of his/her career, above all in the field of language and pedagogical education. The practical part of this thesis is provided by means of a case study of a public …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zplfo/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Machničová
  • Oponent: Mgr. Lenka Jašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina pro školskou praxi

Práce na příbuzné téma