Bc. Slávka Hepnarová

Master's thesis

Rodina v reklamě, reklama v rodině

Family in the advertisment
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zobrazením rodiny v reklamě. Cílem této práce je zjistit, zda je reklamní produkce médií prorodinná či protirodinná a jak tato reklamní produkce rodinu zobrazuje. Práce se soustředí na to, zda reklama vytváří modely rodiny, které je možné identifikovat jako typická zobrazení rodiny. Analyzovaným vzorkem je reklamní produkce lifestylových časopisů Cosmopolitan a …more
Abstract:
The topic of my thesis is the depiction of family in advertising. The aim of this thesis is to analyse whether or not the family advertising in media is pro- or anti- family and how does it depict the family. My focus lies on question if the advertising creates family models that could be deemed as typical or not. The lifestyle magazines Cosmopolitan and Esquire and primetime airing of TV Nova served …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií