Bc. Tereza Gajdošová

Master's thesis

Protínání potřeb zaměstnavatele české pobočky mezinárodní IT firmy s potřebami zaměstnanců v období před / v průběhu / po mateřské a rodičovské dovolené v oblasti harmonizace pracovního a rodinného života

Intersection of needs of employer from Czech branch of the international IT company with the needs of employees in the period before / during / after the maternity/parental leave in the context of work-life balance
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi slaďování pracovního a rodinného života v organizaci v kontextu naplňování potřeb zaměstnavatele a zaměstnanců. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak se protínají potřeby vedení / zaměstnavatele české pobočky mezinárodní IT firmy s potřebami zaměstnanců v období před / v průběhu a po mateřské a rodičovské dovolené v oblasti harmonizace pracovního …more
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of reconciling work and family life in the context of the organization in meeting the needs of employers and employees. The aim is to answer the research question: „How do needs of the employer of Czech branch of the international IT company intersect with the needs of employees in the period before / during / and after maternity and parental leave in the work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Reader: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií