Bc. Jana Gebrianová

Diplomová práce

Sociální asistence pro rodiny s dětmi jako jedna z forem terénní sociální práce

Social assistance for families with children as one of forms social work in field.
Anotace:
Anotace Autor diplomové práce: Bc. Jana Gebrianová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ladislav Otava Název práce: Sociální asistence pro rodiny s dětmi jako jedna z forem terénní sociální práce Počet slov: 17 711 Tématem této práce je sociální asistence jako jedna z forem terénní sociální práce. Snažím se zjistit jak je tato služba vnímána vybranými aktéry procesu sanace rodiny, tzn. jaký význam je této …více
Abstract:
Annotation Title of diploma thesis: Social assistance for families with children as one of forms social work in field. The thesis is focused on a social assistance as one of the forms of terrain (landscape) social work. I am trying to find out how is this service perceived by choiced participants of the family redevelopment process, it means which meaning is owed to this service. As it treats work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií