Bc. Soňa Kovářová, DiS.

Diplomová práce

Zápor v bulharštině, chorvatštině a češtině

Negation in Bulgarian,Croatian and Czech
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vyjádřením negace v bulharštině, chorvatštině a češtině na pozadí překladů českého textu do výše zmíněných jihoslovanských jazyků. Teoretická část přináší charakterizaci záporu, konfrontuje teoretickou rovinu záporu v češtině, bulharštině a chorvatštině. V praktické části jsou analyzovány příklady negace vybrané z knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka a jeho …více
Abstract:
This diploma thesis is trying to describe negation in Bulgarian, Croatian and Czech. The theoretical part of diploma thesis characterize and confront negation in languages mentioned above. In the practical part examples of negation, selected from the book The Good Soldier Švejk in Czech and its translations into Bulgarian and Croatian, are analyzed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta