Mgr. Soňa Mikšíková

Bakalářská práce

Pracovní integrace v chráněných dílnách v okrese Prostějov

Integration into work in sheltered workshops in district Prostějov
Anotace:
Cílem práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: Jaké jsou přínosy začleňování zdravotně postižených na pracovní trh prostřednictvím chráněných dílen? Teoretická část práce se věnuje příčinám nezaměstnanosti zdravotně postižených občanů a rizikům jejich sociální exkluze a také bariérám, které brání integraci zdravotně postižených na trh práce. V empirické části práce je cílem zodpovězení poznávacího …více
Abstract:
The aim of this thesis is finding answers to the main research question: What are the contributions of inclusion of people with disability on labour market through sheltered workshops? Theoretical part pays attention to causes of unemployment of people with disabilities and risks of their social exclusion and also barriers that prevent from their inclusion on labour market. The empirical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií