Mgr. Soňa Mikšíková

Bachelor's thesis

Pracovní integrace v chráněných dílnách v okrese Prostějov

Integration into work in sheltered workshops in district Prostějov
Abstract:
Cílem práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky: Jaké jsou přínosy začleňování zdravotně postižených na pracovní trh prostřednictvím chráněných dílen? Teoretická část práce se věnuje příčinám nezaměstnanosti zdravotně postižených občanů a rizikům jejich sociální exkluze a také bariérám, které brání integraci zdravotně postižených na trh práce. V empirické části práce je cílem zodpovězení poznávacího …more
Abstract:
The aim of this thesis is finding answers to the main research question: What are the contributions of inclusion of people with disability on labour market through sheltered workshops? Theoretical part pays attention to causes of unemployment of people with disabilities and risks of their social exclusion and also barriers that prevent from their inclusion on labour market. The empirical part is focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií