Petra Podgorská

Diplomová práce

Současný obraz česko-německých ekonomických vztahů v německých tištěných médiích

The current image of Czech-German economic relations in German printed media
Anotace:
Česká společnost vždy vnímala své německé sousedy jako stát, jenž výjimečným způsobem zasáhl do české historie, která následně ovlivnila česko-německé vztahy po desetiletí. Národní identita Čechů byla po staletí částečně potlačována, zvláště pak od 19. století. Druhá světová válka pouze umocnila agresivní a expanzivní image Němců u nás. Druhou světovou válkou byly rovněž poškozeny plynulé obchodní …více
Abstract:
Czech always perceived their german neighbours as a country, that unforgettably changed their history, which affected czech-german relations for many decades. Czech Republic’s identity was suppressed for centuries, especially in the 19th century.World War II only strengthened the czech view that the Germans were a agressive nation. Our relation with Germany became a subject of controversy again after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Martin Juroška
  • Oponent: Eva Maria Hrdinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice