Bc. Markéta Burdová

Diplomová práce

Poznávání cévnatých rostlin na základní škole

Cognition of vascular plants at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá poznáváním cévnatých rostlin na základní škole. Teoretická část popisuje vybrané metody, formy, didaktické prostředky a didaktické zásady. Charakterizuje čeledi cévnatých rostlin i s jejich zástupci, kteří byli použiti při výzkumu na ZŠ. Praktická část obsahuje výsledky rešerše 11 učebnic přírodopisu, výsledky vstupních a výstupních poznávacích testů a návrh výuky zaměřené …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the cognition of vascular plants at secondary school. The theoretical part describes selected methods, forms, didactic means and didactic principles and characterizes families of vascular plants and their representatives who were used in research at secondary school. The practical part contains the results of the research of 11 natural history textbooks, the results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy