Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D.

Doctoral thesis

Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations

Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations
Abstract:
Ramanova spektroskopie (RS) od svého prvního experimentálního ověření v roce 1928 prodělala mnoho instrumentálních revolucí, které jsou nyní patrné v široké základně použití této analytické metody. Aplikační oblast RS zahrnuje obory od: Pevných látek a materiálových věd, ověření pravosti map a uměleckých děl, forenzní vědy až po biochemické a biologické aplikace. RS je hojně využívána při identifikaci …more
Abstract:
Since its discovery in 1928, Raman spectroscopy (RS) has passed through many instrumental revolutions, which manifests in the range of application fields of this analytical method. The application fields include solid state physics and materials science, authentication of maps and works of art, forensic science and biochemical and biological applications. RS is widely used for the identification of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D., prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta