Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D.

Disertační práce

Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations

Non-invasive contactless identification and characterization of microorganisms by Raman spectroscopy and optical micromanipulations
Anotace:
Ramanova spektroskopie (RS) od svého prvního experimentálního ověření v roce 1928 prodělala mnoho instrumentálních revolucí, které jsou nyní patrné v široké základně použití této analytické metody. Aplikační oblast RS zahrnuje obory od: Pevných látek a materiálových věd, ověření pravosti map a uměleckých děl, forenzní vědy až po biochemické a biologické aplikace. RS je hojně využívána při identifikaci …více
Abstract:
Since its discovery in 1928, Raman spectroscopy (RS) has passed through many instrumental revolutions, which manifests in the range of application fields of this analytical method. The application fields include solid state physics and materials science, authentication of maps and works of art, forensic science and biochemical and biological applications. RS is widely used for the identification of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D., prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta