Tomáš Mišelnický

Diplomová práce

Data Analysis in the Internal Audit Department

Data Analysis in the Internal Audit Department
Anotace:
Cílem této práce je představit návrh modelu pro lepší plánování interních auditů pobočkové sítě v bance. První část práce se zabývá interním auditem. Je zde představena a diskutována definice interního auditu podle Institute of Internal Auditors (IIA). Poté jsou představeny další relevantní disciplíny externí audit a assurance. Důležitost těchto disciplín je demonstrována na příkladu společnosti Enron …více
Abstract:
The aim of this thesis is to present a draft model for better planning internal audit engagements of branch network of the bank. The first part deals with the internal audit. It presents and discusses the definition of internal auditing by the Institute of Internal Auditors (IIA). Other relevant disciplines are also included - external audit and assurance. The importance of these disciplines is demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Vlasta Svatá
  • Oponent: Josef Muknšnábl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49342