Bc. Jana Kepáková

Diplomová práce

Brownfields jako faktor rozvoje obcí ve SO ORP Šlapanice

Brownfields as a factor in municipal development in SO ORP Slapanice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vymezením potenciálu rozvoje obcí ORP Šlapanice na základě zhodnocení uvolněných ploch a areálů po zaniklé původní funkci na jejich území. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka vyhodnocuje historický vývoj brownfields. V praktické části autorka vyhodnocuje uvolněné plochy a areály pro budoucí využití. Práce je založena na kvantitativních …více
Abstract:
This thesis deals with defining the development potential of ORP Šlapanice municipalities based on the evalution of the empty areas and sites after their defunct original function on their territory. The work is divided into a theoretical and a practical part. A historical research of the brownfields´ development is evaluated in the theoretical part. The practical part evaluates the vaused areas and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Struha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.