Bc. Josef Beránek

Bakalářská práce

Nástroje přímé demokracie na úrovni komunální politiky

Instruments of direct democracy at level of communal politics
Anotace:
Přímá demokracie představuje formu vlády, ve které lidé rozhodují o veřejných záležitostech přímo. Česká republika je zastupitelskou demokracií, ale přesto její právní řád disponuje prvky přímé demokracie. Tento text se zabývá úpravou nástrojů přímé demokracie na úrovni územních samospráv, kde občané mají možnost změnit místní politiku prostřednictvím místních referend. Tato bakalářská práce se zaměřuje …více
Abstract:
Direct democracy is a form of government in which people decide on public affairs directly. The Czech Republic is a representative democracy, but its legal system provides elements of direct democracy. This paper deals with regulations of the direct democracy’s instruments at the regional level where citizens have an opportunity to change local policy through local referendums. This thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa