Bc. Tereza Šebestová, DiS.

Diplomová práce

Marketing neziskové organizace (případová studie)

Marketing of nonprofit organization (case study)
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na téma „Marketing neziskové organizace“. Na základě případové studie programu Minimalizace šikany vyslovím doporučení, která by mělo občanské sdružení AISIS udělat, aby se program lépe uplatnil na trhu. Nejprve se věnuji problematice neziskových organizací a následně marketingu v jejich životě. Nedílnou součástí práce je marketingový mix a SWOT analýza programu …více
Abstract:
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na téma „Marketing neziskové organizace“. Na základě případové studie programu Minimalizace šikany vyslovím doporučení, která by mělo občanské sdružení AISIS udělat, aby se program lépe uplatnil na trhu. Nejprve se věnuji problematice neziskových organizací a následně marketingu v jejich životě. Nedílnou součástí práce je marketingový mix a SWOT analýza programu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Adamcová
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace