Filip MAJER

Bakalářská práce

Topologická a věcná návaznost datových sad BPEJ a lesních typologických map

Topologic and subject linkup of BPEJ and woodland typologic maps
Anotace:
Vysvětlení pojmů obsažených v obou datových sadách, vymezení povodí Stonávky, analýzy topologické a věcné návaznosti a vyhodnocení. 1. Parametry a obsahová náplň datových sad 2. Popis povodí Stonávky 3. Topologická návaznost datových sad 4. Věcná návaznost datových sad 5. Vyhodnocení 6. Závěr
Abstract:
Definition of concepts included in both data sets, definition of Stonávka basin, analyses of topological and material relationship and summing up results. 1. Parametres and subject contents of data sets 2. Definition of Stonávka basin 3. Topological relationship of data sets 4. Material relationship of data sets 5. Summing up 6. Conclusion
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJER, Filip. Topologická a věcná návaznost datových sad BPEJ a lesních typologických map. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta