Bc. Žaneta Stýblová

Bakalářská práce

Colloquial Vocabulary in the Movie 'Pulp Fiction'

Colloquial Vocabulary in the Movie Pulp Fiction
Abstract:
This bachelor thesis deals with colloquial vocabulary in the script of the movie 'Pulp Fiction'. The first chapters provide explanation of basic terms such as Standard English, dialect, and styles of language. Jargon, argot, and slang is explained in the second chapter and on the following pages the work focuses on colloquial English, its features, figurative language, and, most importantly, on swearing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marek Vít

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stýblová, Žaneta. Colloquial Vocabulary in the Movie 'Pulp Fiction'. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi