Bc. Petra Coníková

Diplomová práce

Firemní filantropie v ČR a ve světě

Corporate Philanthropy in the Czech Republic and in the World
Anotace:
V této práci jsem se zabývala problematikou firemní filantropie. Pojem firemní filantropie je součástí společenské odpovědnosti firem, jejího sociálního pilíře. Dnes se stále častěji dostává do centra pozornosti a to nejen veřejnosti, ale také majitelů firem, akcionářů a zákazníků, protože pomocí filantropie si firmy posilují a upevňují svoji roli ve společnosti. V teoretické části se v obecné rovině …více
Abstract:
In this work I focused on problems of corporate philanthropy. The term “corporate philanthropy” is a part of social corporate responsibility, a part of its social post. At present the philanthropy is more and more often not only in the centre of public attention but also in the centre of attention of owners of companies, shareholders and customers, since the companies use philanthropy to strengthen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní