Ing. Renata Loubalová

Diplomová práce

Správní trestání na úseku živnostenského podnikání

Administrative Punishment in Business Activities
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu „Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.“ Cílem této diplomové práce je podat ucelený rozbor a zhodnocení současné právní úpravy týkající se správního trestání na úseku živnostenského podnikání a případně též i navrhnout její změny. Práce se v úvodu zabývá charakteristikou správního trestání včetně jeho zařazením do systematiky správního práva a vymezením …více
Abstract:
The dissertation work focuses on the topic “Administration punishment in the area of trading”. The aim of this dissertation work is to provide self-contained analysis and evaluate the present legal regulations that deal with administrative penalization in the area of trading and to suggest possible amendments. In the introduction the work deals with the characteristics of administration punishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta