Martina ANDĚLOVÁ

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o kojence s bronchopneumonii

Complex nursing care for infants with bronchopneumonia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá případovou studií u pacienta kojeneckého věku hospitalizovaného na dětském oddělení s diagnózou bronchopneumonie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část charakterizuje bronchopneumonie, rozdělení, příčiny, klinické projevy, diagnostiku, léčbu a prevenci. Na tuto část navazuje ošetřovatelská péče s využitím funkčního modelu Virginie Henderson …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with case study of infant patient hospitalized in children department with diagnosis of bronchopneumonia. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part characterizes bronchopneumonia, division, causes, clinical manifestations, diagnosis, treatment and prevention. This part is followed by nursing care using the functional model of Virginia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daša Maniaková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDĚLOVÁ, Martina. Komplexní ošetřovatelská péče o kojence s bronchopneumonii. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.