Martina ANDĚLOVÁ

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče o kojence s bronchopneumonii

Complex nursing care for infants with bronchopneumonia
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá případovou studií u pacienta kojeneckého věku hospitalizovaného na dětském oddělení s diagnózou bronchopneumonie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část charakterizuje bronchopneumonie, rozdělení, příčiny, klinické projevy, diagnostiku, léčbu a prevenci. Na tuto část navazuje ošetřovatelská péče s využitím funkčního modelu Virginie Henderson …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with case study of infant patient hospitalized in children department with diagnosis of bronchopneumonia. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part characterizes bronchopneumonia, division, causes, clinical manifestations, diagnosis, treatment and prevention. This part is followed by nursing care using the functional model of Virginia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Daša Maniaková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANDĚLOVÁ, Martina. Komplexní ošetřovatelská péče o kojence s bronchopneumonii. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.