Mgr. Ján Gonda

Diplomová práce

Přechod nebezpečí ztráty a poškození zboží dle Vídeňské úmluvy a ve vztahu k INCOTERMS 2010

Transfer of Risk under CISG Provision and in Relation to INCOTERMS
Anotace:
Diplomová práce se bude věnovat problematice přechodu nebezpečí náhodné ztráty a zničení zboží. Analýze budou podrobena ustanovení článku 66 až 70 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále pouze „Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží“). Tato jsou určena pro úpravu přechodu nebezpečí ztráty nebo poškození zboží. Celá problematika bude dále posouzena v interakci s International Commercial …více
Abstract:
This thesis deals with issue of transfer of risk of accidental loss and deterioration of goods. We shall analyze provision of articles 66 – 70 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna convention on international sales of goods) which regulate provision dedicated to transfer of risk of loss and deterioration of goods. Whole issue shall be examined in interaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo