Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.

Disertační práce

Sociální determinanty nerovnosti ve zdraví

Social determinants of health; inequalities in health; equity in health; health policy
Anotace:
Za nerovnosti ve zdraví jsou označovány systematické rozdíly mezi sociálními skupinami, jež se liší svou socioekonomickou pozicí, místem, kde žijí, genderem či etnickou příslušností. Tyto nerovnosti poutají zájem zejména proto, že většinou odrážejí nerovnou distribuci zdrojů ve společnosti. Rozdíly ve zdraví, které se odvíjí od nerovného postavení sociálních skupin, jsou vnímány jako důsledek nerovných …více
Abstract:
The dissertation deals with social determinants of inequalities in health. The term inequalities in health refers to systematic differences in health between social groups defined by socioeconomic position, place, gender, ethnicity etc. Most of the inequalities in health across social groups are unjust because they reflect an unfair distribution of the underlying social determinants of health. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Sociální lékařství