Bc. Jan Rubín

Master's thesis

Dopad úsporných opatření na činnost organizačních složek Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Hasičského záchranného sboru ČR

The impact of austerity measures on the organizational components of the Police, the Prison Service and Fire and Rescue Service in the Czech Republic
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je, věnovat se činnosti složek státní správy, rozboru jejich funkčnosti a dopadům finančních škrtů. Zároveň přiblížím zákony a opatření, které se týkají úspornosti v těchto sférách. Snahu odborových organizací o zrušení těchto zákonů a návrhy na možné změny. V závěru práce se pokusím pomocí průzkumu přiblížit spokojenost pracovníků a celkově zhodnotit stav v těchto sférách …more
Abstract:
The aim of my thesis is to address the activities of the state administration, analysis of their performance and impact of financial cuts. At the same taste of laws and measures concerning the economy in these areas. The efforts of trade unions to abolish these laws and proposals for possible changes. In conclusion I will try to bringsatisfaction survey with staff and assess the overall situation in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní