Dominika KOVALOVÁ

Bakalářská práce

Role muže a ženy v Shakespearových komediích a poezii v kontextu alžbětinské literární kultury

Anotace:
Tato práce se zaměřuje na roli muže a ženy v Shakespearových komediích a poezii na pozadí Alžbětinské doby a především kultury. Analýza vybraných komedií a poezie je zaměřena na tři témata, která se prolínají Shakespearovým dílem: téma nadřazenosti ženy, resp. podřazenosti ženy vůči muži (zejména v dílech jako Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, nebo Veselé paničky Windsorské), téma oboupohlavnosti …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the Role of men and women in Shakespeare's comedies and poetry in the context of Elizabethan literary culture. The main purpose of this thesis is to analyse Shakespeare's works in which are topics like the superiority of men or women, bisexuality, gender confusion or topic physicality and procreation. In this work we will focus on Shakespeare's comedies The Taming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVALOVÁ, Dominika. Role muže a ženy v Shakespearových komediích a poezii v kontextu alžbětinské literární kultury. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/