Vendula VLKOVÁ

Bakalářská práce

Antibiotika a rezistence některých bakteriálních druhů

Antibiotics and resistance some bacterial species
Anotace:
Rezistence na antibiotika je poslední dobou velmi skloňovaný problém, který začíná být stále závažnější. Antibiotika se právem řadí k nejvýznamnějším medicínským objevům 20. století a jejich použití vedlo k vymizení řady chorob, či alespoň k výraznému snížení jejich výskytu a nebezpečnosti. Schopnost bakterií bránit se účinku antibiotik je z tohoto důvodu obávaným problémem. V posledních letech ustupují …více
Abstract:
Resistance to antibiotics has been a very discussed problem, which is becoming more serious in last years. Antibiotics are rightly ranked among the most important medical discoveries of the 20th century, and their use has led to the disappearance of many diseases, or at least to a significant reduction in their incidence and dangerousness. Therefore, the ability of bacteria to prevent antibiotics is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Chudějová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLKOVÁ, Vendula. Antibiotika a rezistence některých bakteriálních druhů. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma