Vendula VLKOVÁ

Bachelor's thesis

Antibiotika a rezistence některých bakteriálních druhů

Antibiotics and resistance some bacterial species
Abstract:
Rezistence na antibiotika je poslední dobou velmi skloňovaný problém, který začíná být stále závažnější. Antibiotika se právem řadí k nejvýznamnějším medicínským objevům 20. století a jejich použití vedlo k vymizení řady chorob, či alespoň k výraznému snížení jejich výskytu a nebezpečnosti. Schopnost bakterií bránit se účinku antibiotik je z tohoto důvodu obávaným problémem. V posledních letech ustupují …more
Abstract:
Resistance to antibiotics has been a very discussed problem, which is becoming more serious in last years. Antibiotics are rightly ranked among the most important medical discoveries of the 20th century, and their use has led to the disappearance of many diseases, or at least to a significant reduction in their incidence and dangerousness. Therefore, the ability of bacteria to prevent antibiotics is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Chudějová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLKOVÁ, Vendula. Antibiotika a rezistence některých bakteriálních druhů. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Medical laboratory technicial

Theses on a related topic