Mgr. Tereza Tichá

Bakalářská práce

Role politických elit při přechodu k demokracii v Portugalsku a Československu

The The Role of Political Elites in Democratic Transition in Portugal and Czechoslovakia
Anotace:
Práce se zabývá přechodem k demokracii v Portugalsku a Československu se zaměřením se na roli politických elit v procesu ukončení nedemokratického režimu a budování základů demokratického politického systému. Cílem textu je zodpovědět otázku: jakou roli měly politické elity při přechodu k demokracii v obou Československu a v Portugalsku? Cílem výběru těchto dvou různých případů je co nejprůkazněji …více
Abstract:
The focus of this thesis is the transition to democracy in Portugal and in the Czech Republic with the concentration on the role of elites in the process of finishing the nondemocratic regime and establishing the democratic principles. The intention of the text is to answer the question, what was the role of political elites in the process of democratic transition in both the Czech republic and Portugal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radana Kubová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Martincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia