Bc. Jarmila Fréharová

Diplomová práce

Využívání vedlejších energetických produktů a jeho vliv na životní prostředí

Use of Secondary Energy Products and its Environmental Impact
Anotace:
Diplomová práce se zabývá především problematikou využívání vedlejších energetických produktů, zejména na povrchu terénu, která se řadí pod odpadové hospodařství. Charakterizuje jednotlivé produkty a popisuje jakými právními prostředky je zajištěna ochrana životního prostředí při jejich využívání . Cílem mé práce je upozornit na enviromentální rizika při využití vedlejších energetických produktů a …více
Abstract:
The thesis deals mainly with the use of energy by-products, especially on the terrain surface, which is classified as waste management. It characterizes individual products and describes the legal means of protecting the environment during their use. The aim of my work is to draw attention to environmental risks in the use of energy by-products and to analyze the conditions under which these products …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta