Andrea Kohútová

Bakalářská práce

Využití komunikačního mixu u subjektu cestovního ruchu

Anotace:
Predmetom bakalárskej práce je z dostupných publikácií k zadanej téme spracovať charakteristiku vymedzeného problému, teda komunikačného mixu a popísať jeho súčasný stav v podniku cestovného ruchu. Bakalárska práca spracováva i tematickú oblasť merateľnosti efektu nákladov vynaložených na marketingové aktivity patriace do komunikačného mixu konkrétneho podniku cestovného ruchu. Pre meranie efektívnosti …více
Abstract:
The subject of this thesis is from available publications on the desired topic to process characteristics defined problem, communication mix and to describe the curren status of subject in tourism. Bachelor thesis processes thematic area of quantification of the effect of the costs incurred in marketing activities related to communication mix of concrete subject in tourism. To measure the efficiency …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/9agp11/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9agp11 9agp11/6
12. 4. 2017
Složky
Soubory
Kohútová, A.
12. 4. 2017
Kozák, V.
24. 5. 2017
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohútová, A.
12. 4. 2017
Mišková, I.
29. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.