Bc. Izabela Tulenková

Diplomová práce

Současná finanční krize - důvody, stav a možnosti překonání

The current financial crisis - the reason, the state and the possibilities of overcoming
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem příčin, současným stavem a možným budoucím vývojem a možnostmi překonání současné finanční krize. V rozboru příčin je důraz kladen na nalezení jedné hlavní příčiny, která ovlivňovala či byla ovlivněna dalšími příčinami. Současný stav je demonstrován na příkladech několika z nejvíce postižených zemí Evropské unie. Odhad budoucího vývoje je proveden na základě nejaktuálnějších …více
Abstract:
The thesis deals with analysis of the causes, the current state and the possible future development and the possibilities of overcoming of the current financial crisis. In analyzing the causes, the emphasis is on finding one main cause, which influenced or was influenced by other causes. The current situation is demonstrated on several examples of the most affected countries of the European Union. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Bořivoj Pražák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby