Jan Richtr

Bakalářská práce

Degradace zvukové kvality jako prostřede k zvukové dramaturgie

Usage of sound distortion in film sound dramaturgy

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá degradací zvukové kvality a jejím využitím ve filmové zvukové dramaturgii. Pomocí úvodního historického exkurzu zkoumá genezi vzniku zvukového zkreslení a proměny vnímání této složky zvuku v kontextu světové kinematografie. V dalších částech pak na konkrétních příkladech rozebírá roli zvukového zkreslení jako formotvorného prostředku vycházejícího jak z daných technických …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of sound distortion and its use in the film sound dramaturgy. With introductory historical excursus examines the genesis of its creation and transformation of perception of distortion in the context of world cinema. The next section shows on specific examples, the role of distortion in film aesthetics. It demonstrates its usage given either by technical capabilities …více
 

Klíčová slova

zvuková dramaturgie

Klíčová slova

zvuk ve filmu
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Jiří MELCHER
  • Oponent: Jan ČENĚK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna