Dana Nastoupilová

Diplomová práce

Hodnocení procesu certifikace turistických informačních center jako nástroje pro zkvalitnění jejich služeb a rozvoje cestovního ruchu: příklad turistické oblasti Český ráj

Evaluation of the certification process of tourist information centers as tools for improving their services and development of tourism: An example of the tourist area Bohemian paradise
Anotace:
Diplomová práce se zabývá turistickými informačními centry (TIC) jako významnými institucemi pro rozvoj cestovního ruchu s důrazem na jejich certifikaci a hodnocení. Cílem práce je zhodnocení, zda certifikace Asociace turistických informačních center České republiky (ATIC) tak, jak je v současnosti nastavena, přispívá nejen ke zlepšení dostupnosti, ale zejména ke zkvalitnění služeb turistických informačních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with tourist information centers (TIC) as important institutions for the development of tourism with emphasis on their certification and evaluation. The aim of the work is to evaluate whether the certification of the Association of Tourist Information Centers of the Czech Republic (ATIC), as currently set, contributes not only to improving accessibility, but especially to improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Markéta Kalábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81545