Bc. Lucie Mlýnková

Bakalářská práce

Analýza učebnice "Sprechen Sie Deutsch? I." z fonetického hlediska

Analysis of textbooks "Sprechen Sie Deutsch? I." from the phonetic point of view
Abstract:
The aim of this work is to show how the phonetic aspect of learning a foreign language neglects control. Points out the shortcomings in the pronunciation exercises in the textbook "Sprechen Sie Deutsch? I "found. It deals with issues pronunciation errors and their prevention. Analyzes vocabulary textbooks to show the frequency differences in pronunciation between the Czech and German language. For …více
Abstract:
Cílem této práce je ukázat, jak se fonetické hledisko při učení a ovládání cizí řeči zanedbává. Poukazuje na to, jaké nedostatky ve cvičení výslovnosti se v učebnici „Sprechen Sie Deutsch? I.“ vyskytují. Zabývá se problematikou výslovnostních chyb a jejich předcházení. Analyzuje slovní zásobu učebnice, aby dokázala četnost rozdílů ve výslovnosti mezi českým a německým jazykem. Pro vetší názornost používá …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Alena Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk