Klára MIKLÁŠOVÁ

Bakalářská práce

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ PRVNÍ POMOCI U INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU.

THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF FIRST AID AMONG SKI AND SNOWBOARD INSTRUCTORS.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou první pomoci u instruktorů lyžování a snowboardingu. Zaměřuje se na zjištění znalostí a dovedností instruktorů v této oblasti, prevenci vzniku úrazů a edukaci instruktorů. V teoretické části jsou popsány postupy u život ohrožujících stavů, rozebrány jednotlivé druhy úrazu a jejich léčba a charakterizován edukační proces. Praktická část srovnává výsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of first aid among ski and snowboard instructors. It is focused on the level of knowledge and skills of instructors in this area, prevention of injuries and education for instructors. The theoretical part describes procedures of life-threatening conditions, particular injuries and their treatment and characterizes the educational process. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavlína Blahutová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKLÁŠOVÁ, Klára. ÚROVEŇ ZNALOSTÍ PRVNÍ POMOCI U INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU.. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta