Darina PAVLISKOVÁ

Bakalářská práce

Translating non-literary texts (translation and commentary)

Translating non-literary texts (translation and commentary)
Abstract:
This work focuses on the translation of non-literary text. The translated text is from the environment of e-commerce, e-justice and online game industry. The first chapter investigates specific characteristic features of the source text. On their base we can determine what function the text has, and for whom it is intended. The second chapter comprises the translation of the text from the English language …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na překlad odborného textu. Překládaný text je z prostředí e-commerce, e-justice a online herního průmyslu. První kapitola zkoumá jednotlivé charakteristické rysy výchozího textu. Na jejich základě určíme, jakou funkci text má a pro koho je určen. Druhá kapitola obsahuje překlad textu z angličtiny do češtiny. Třetí kapitola pojednává o jazykové ekvivalenci a diskutuje nad problematickými …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Zveřejnit od: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLISKOVÁ, Darina. Translating non-literary texts (translation and commentary). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta