Theses 

Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy – Bc. Jana Hegerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Hegerová

Bakalářská práce

Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy

Experimantal verification of possible methods for metal contamination reduction of wooden artefacts

Anotace: V této bakalářské práci se věnujeme problematice kontaminace dřevěných artefaktů těžkými kovy. V teoretické části byla popsána specifická stavba dřeva včetně jeho dělení podle charakteristických znaků. Byla zde definována skupina prvků zvaných těžké kovy a nakonec také možné způsoby poškození dřeva, způsoby ošetření a také rizika spojená s ošetřujícími látkami. V praktické části byly použity tři typy dřev vzorků, na které byly nejprve aplikovány metody umělé kontaminace Cu2+ a následně byly aplikovány metody na její snížení. Výsledky byly hodnoceny za pomoci analýz ze SEM (skenovací elektronová mikroskopie) a spektrofotometrické analýzy v UV-VIS. Cílem této práce bylo pokusit se nalézt metody možného snížení kontaminace dřevěných předmětů.

Abstract: Abstract In this thesis we study problems of contamination of wooden artifacts by heavy metals. In theoretic part was described specific structure of wood and its properties including wood division according to characteristic signs. Also a group of elements called heavy metals was described and in the end possible damaging ways of wood, methods of treatment and risks associated with substances for treatment. In practical part there was used three types of wooden samples, which were artificially contaminated by Cu2+ and then applied methods of decontamination on. Results were evaluated by analysis of SEM (scanning elektron microscopy) and spectrophotometry analysis in UV and visible light. The aim of this thesis was to find out possible ways to decontaminate wooden objects.

Klíčová slova: kontaminace, dřevo, dřevěnné artefakty, těžké kovy, ošetření dřeva, spektrofotometrie, SEM, EDX, contamination, wood, wooden artifacts, heavy metals, treatment of wood, spectrophotometry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Radka Bačovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz